Rada školy

Za pedagogických zamestnancov

Janka Fábryová0902 315 697fabry.erik@gmail.com

Za nepedagogických zamestnancov

Anna Bučková0908 849 714abuckova22@gmail.com

Za rodičov

predseda Michal Varl 0908 122 531 varl@icloud.com
Marián Vidra0949 591 096vidramarian@gmail.com

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Andrej Leitner0918 597 244leitner@bbalternativa.sk