Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Oľga Betková – riaditeľka materskej školy

Erika Macková – triedna učiteľka

Miroslava Šnírerová – triedna učiteľka

Nepedagogickí zamestnanci

Anna Beňová – riaditeľka školskej jedálne

Jana Schwarzová – kuchárka

Anna Bučková – upratovačka