Maľovanie plotu v MŠ – poďakovanie

Maľovanie plotu v MŠ – poďakovanie

Ďakujeme veľmi pekne všetkým zúčastneným za pomoc pri maľovaní plotu v záhrade našej materskej školy.

Ďakujeme pekne hlavnému organizátorovi tejto skvelej akcie Majo Vidra.

Veľké ďakujem patrí tiež našim sponzorom:

Farba a riedidlá od Profi stavebné hmoty s.r.o.

Materiál a náradie od Radovan Sloboda

Občerstvenie od Urpiner

Ďakujeme, že máte srdce na správnom meste!

Kolektív Materskej školy Odbojárov 9