Nový školský semafor

Nový školský semafor

Na stránke ministerstva školstva boli zverejnené nové informácie ohľadne školského semaforu:

▶ v časti ŠKOLSKÝ SEMAFOR  zverejnený aktualizovaný ŠKOLSKÝ SEMAFOR
https://www.minedu.sk/data/att/20618.pdf , update informácie o samotestoch

▶ v časti Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 zverejnené Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 1.9.2021 https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-1-9-2021

▶ v časti AKTUÁLNE TÉMY zverejnená výzva Školský digitálny koordinátor
https://www.minedu.sk/skolsky-digitalny-koordinator

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel a želáme úspešný školský rok 2021/2022.