Oznam o otvorení MŠ

Oznam o otvorení MŠ

Milí rodičia našej materskej školy!

Týmto vám oznamujem, že materská škola sa otvorí štvrtok 2.12.2021. Dúfam, že budeme v poriadku a že vás privítame v plnom zdraví. Tešíme sa na vás a prajem vám všetkým veľa zdravia.

Oľga Betková

Dodatočne zavesíme rozhodnutie. Zatiaľ ho nemám.