Poďakovanie

Poďakovanie

Touto cestou chceme poďakovať  našim šikovným mamám, ktoré sa vložili do príprav darčekov na Mikuláša.

Naše poďakovanie patrí :   mamine Mirke Ruskovej

                                           mamine Mirke Humajovej

                                           mamine Paulínke Šarikovej

Ešte raz srdečná vďaka za angažovanosť a ochotu pomôcť nám pri nákupe a zabezpečení darčekov pre detičky.

                                       

Riaditeľka a kolektív materskej školy