Riešenie situácie s problémovým parkovaním pred MŠ