Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky MŠ Odbojárov