Maľovanie plotu v MŠ – Akcia „Mám srdce na správnom MESTE“