Matiasko Romančík na reprezentovaní našej MŠ v prednese poézie a prózy